Modelformulier voor herroeping

 

Bijlage 2 van Boek VI Wetboek Economisch Recht

 

Dit formulier slechts invullen en terugzenden indien u de elektronisch afgesloten overeenkomst wenst te herroepen.

 

Hetzij per post, hetzij elektronisch, aan de verkoper:

Belsack NV

Brusselsesteenweg 190

1500 Halle

België

belsack@belsacknv.be

 

(Naam van de klant):……...………………………………………………………............................................. deelt Belsack NV hierbij mee dat hij/zij de via de webshop afgesloten overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten/de levering van de volgende diensten wenst te herroepen.

 

Ordernummer: ………………………………………………………………………………….............................

 

Besteld op: ………………………………………………………………………………………………………

 

Ontvangen op:…………………………………………………………………………………....……………...

 

Adresgegevens klant: ………...………………………………………………………………….............................

 

…………………………………………………………………………………………………..............................

 

…………………………………………………………………………………………………..............................

 

Tel. of GSM: …………………………………………………………………………………………………….

 

Product(en) en/of dienst(en) van herroeping: …………………………………………............................................

 

…………………………………………………………………………………………………..............................

 

…………………………………………………………………………………………………..............................

 

…………………………………………………………………………………………………..............................

 

…………………………………………………………………………………………………..............................

 

…………………………………………………………………………………………………..............................

 

 

 

                Handtekening klant (enkel vereist bij papieren versie):                                       Datum:

 

 

               ……………………………………………………….                      …………………………………